Šilumos skaitiklio aprašymas Šilumos skaitiklio aprašymas

Šilumos skaitiklio aprašymas

Šilumos skaitikliai Flow-Ro HEAT-one

 
TECHNINIS APRAŠAS, NAUDOJIMO TAISYKLĖS
 
Funkcijos:
· Ypač tikslus šilumos energijos sunaudojimo registravimas pagal srauto debito ir temperatūrų skirtumo duomenis. Tipas patvirtintas pagal MID standartą.
· Suminių reikšmių skaičiavimas ir saugojimas pasirinktai atskaitos dienai;
· Sunaudojimo dydžių rodymas ir pagrindinių vartojimo parametrų rodymas;
· Savikontrolė su gedimų atpažinimu;
· Duomenų perdavimas per kompiuterinį ar radijo ryšį.
 
Matavimo principas
Skaitiklis dirba vienasraučio matavimo principu, kai vandens srovė nukreipta statmenai į sparnuotę. Sparnuotės greitis matuojamas elektroniniu būdu, nenaudojant magnetinio lauko principo.
Paduodamo ir grįžtamo vandens temperatūra matuojama įleidžiamo tipo platininiu jutikliu.
 
Šilumos sunaudojimo apskaičiavimas
Šilumos energijos skaitikliai yra skirti montavimui tiek paduodamos, tiek grįžtamos linijos vamzdyje. Skaičiuoklis matuoja srauto debitą pastoviai, paduodamos ir grįžtamos temperatūros matuojamos mažiausiai kartą per keturias minutes. Skaičiuoklis mikroprocesoriuje išskaičiuoja temperatūrų skirtumą, kurį kartu su vidutiniu debito rodikliu ir šilumos koeficientu panaudoja apskaičiuojant sunaudotos šilumos kiekį.
 
Sunaudojimo verčių saugojimas
Šilumos energijos reikšmės nuosekliai sumuojamos nuskaitymo dienos 23.59 val.
Atskaitos diena gali būti keičiama. Standartiškai ji nustatyta gruodžio 31d..
Duomenys bei įvairi statistika (atmintis iki 13 mėn.) saugoma dviejuose lygiuose.
Parametrai gali būti nuskaitomi per optinę jungtį ( IrDA suderinimas).
 
Šilumos energijos skaitiklių asortimentas
Artikulas
Aprašymas
Debitas qp (m3/h)
Korpuso
Ilgis( mm)
Kabelio
ilgis( m)
Įtekančios temp. jutiklio jungimas
Grįžtamos temp. jutiklio jungimas
1279060
Ant grįžtamo srauto
0,6
110
1,5
tiesiogiai
integruotas
1279070
Ant grįžtamo srauto
1,5
110
1,5
tiesiogiai
integruotas
1279080
Ant grįžtamo srauto
2,5
130
1,5
tiesiogiai
integruotas
1279120
Ant paduodamo srauto
0,6
110
1,5
integruotas
tiesiogiai
1279130
Ant paduodamo srauto
1,5
110
1,5
integruotas
tiesiogiai
1279140
Ant paduodamo srauto
2,5
130
1,5
integruotas
tiesiogiai

 

Techniniai duomenys
Matavimo tikslumo klasė 3 pagal DIN EN 1434
Santykis qs /qp= 2 : 1
Santykis qp /qi = 50 : 1 (montavimas horizontaliai)
Santykis qp /qi = 25 : 1 (montavimas vertikaliai)
q –skystojo šilumnešio srautas; qs – didžiausia leidžiama trumpalaikė q vertė, kuriai esant šilumos skaitiklis teisingai dirba; qp - didžiausia leidžiama nuolatinė q vertė, kuriai esant šilumos skaitiklis teisingai dirba; qi - mažiausia leidžiama nuolatinė q vertė, kuriai esant šilumos skaitiklis teisingai dirba;
Aplinkos klasė A pagal DIN EN 1434
Elektromagnetinė/mechaninė klasė E1 / M1
IP saugumo kategorija IP 54 pagal EN60529
Energijos matas kWh
Srauto dydis qn 0,6 m3/h 1,5 m3/h 2,5 m3/h
min.srautas qi horizontaliai 12 l/h 30 l/h 50 l/h
min.srautas qi vertikaliai 24 l/h 60 l/h 100 l/h
didžiausias leistinas srautas qp 600 l/h 1500 l/h 2500 l/h
maksimalus leistinas srautas qs 1200 l/h 3000 l/h 5000 l/h
jautrumo slenkstis, horizont.montav. 4 l/h 10 l/h 16 l/h
Max.matuojamos šilumos galingumas 0,6 m3/h 1,5 m3/h 2,5 m3/h
125kW 313 kW 523kW
Šilumnešio kokybė VDI direktyva 2035
Rekomenduotinas temp. diapazonas 15....90 oC
Maksimalus slėgis sistemoje 10 bar
Temperatūros matavimai
temperatūros matavimo diapazonas 15....105 oC
temperatūrų skirtumas 3...90 K
pradinė temperatūra ≥ 1 oC ir ΔT ≥ 0,6 K
Elgsena prie per didelio srauto
srautas ≤ 2,1 * qp linijinis
srautas ≥ 2,1 * qp pastovus
Leidžiama aplinkos temperatūra
transportavimas ir sandėliavimas -20....+70 oC
darbo aplinkoje + 5.... + 55 oC
Baterijos ilgaamžiškumas 10 metų + ½ metų
srieginio sujungimo skersmuo G ¾” G ¾” G 1”
korpuso ilgis 110 mm 110 mm 130 mm
masė 0,62 kg 0,62 kg 0,686 kg
Temperatūros jutiklis
matavimo elementas PT1000 pagal EN 60751
įvykdymas DS tipas
matavimo dažnis ≤ 3,5 s
apsauginės gilzės diametras 5,0mm; 5,2mm
prijungimo laido ilgis 1,5m
Normatyvai, direktyvos, CE EN 61000-4-3:2002+A1:2002
DIN EN 61000-4-Dalis 2,4,8
DIN EN 55022, DIN EN 1434 (1997, 2002)