Skaitiklio charakteristikos Skaitiklio charakteristikos

Skaitiklio charakteristikos

Šilumos skaitikliai Flow-Ro HEAT-one

Konstrukcija

Šilumos energijos skaitiklis susideda iš debito matavimo dalies, skaičiuoklių ir dviejų temperatūros jutiklių.
Debito matavimo dalis montuojama ant paduodamo arba grįžtamo srauto vamzdyno. Korpusas pagamintas iš bronzos ir turi matavimo ertmę su sparnuote. Srauto padavime sumontuotas filtras, kuris sulaiko didesnes purvo daleles.
Skaičiuoklių dalyje sumontuota elektroninė dalis, aštuonių skaičių skystų kristalų displėjus bei mygtukas duomenų peržiūrai. Maitinimas – ličio baterija.
Temperatūros jutikliai yra įleidžiamo tipo, susideda iš įleidžiamo kotelio, kurio gale yra matavimo elementas (Pt1000), įsriegtas nipelis ir uždengtas silikoninis kabelis, kuris sudaro jungtį su skaičiuotuvu. Temperatūros jutikliai skirti tvirtinimui rutuliniuose ventiliuose (tiesioginė imersija).
 
 
 

 

Skaitiklis
d1
l1 mm
h1 mm
h2 mm
Qn 0,6
G ¾“
110
16
48
Qn 1,5
G ¾“
110
16
48
Qn 2,5
G 1“
130
15
49,5

Komplektacija

· Šilumos skaitiklio korpusas su tarpinėmis ir apsauginiais dangteliais;
· Jutiklio apsauga, adapterio varžtas ir trys O-tipo tarpinės;
· Trys užspaudžiamos plombos su vielomis;
· Montažo ir naudojimo instrukcijos.
 
 

Duomenų nuskaitymas

Šilumos skaitiklio perduodamos informacijos nuskaitymas vykdomas mygtuko pagalba.
Jei mygtukas yra neliečiamas apie 1 min., pradeda šviesti standartinis ekranas.
Prieš nustatant pirmą datą ekranas rodo: „- - - „.
 
Lygis 1 „DABARTINIS“

 

(1)
Sukaupta energija
> 182,3
Rodoma sukaupta energija kWh.
Pvz.: 182,3 kWh
(2)
Ekrano bandymas
<>8888.8.8.88
Bandymas skirtas patikrinti skystųjų kristalų tablo kokybę. Laikosi apie 0,5 sek.
(3)
Nurodyta data
>31.12.06
Ekranas rodo paskutinio energijos rodmens išsaugojimo datą. Pirmą kartą naudojant „- - -„.
(4)
Sukaupta energija
>156,7
Ekranas rodo sukauptą energiją nuo paskutinio matavimo datos. Pirmą kartą rodo „0,0“.
(5)
Nominali data
> 01.07 - -
Ekranas rodys tik tada, kai nurodyta data neatitinka tikslinei data.
(6)
Kontrolinis skaitmuo
C > 7908
Kontrolinis skaičius susideda iš sukauptos energijos paskutinę skaičiavimo dieną, nurodytos datos ir vienetų skaičiaus.
Ji bus naudinga ateityje kontroliuojant išsaugotas vertes
(7)
Įbėgimo temperatūra
EI > 40,6
Ekranas rodo įbėgimo temperatūrą esamu momentu laipsniais o C
Pavyzdys rodo 40,6oC
(8)
Išbėgimo temperatūra
E2 > 20,3
Ekranas rodo išbėgimo temperatūrą esamu momentu laipsniais o C
Pvz. 20,3oC
(9)
Temperatūrų skirtumas
dE > 20,3
Ekranas rodo temperatūrų skirtumą laipsniais K
Pvz. rodo 20,3K
(10)
Tekėjimo srautas
FL > 0,980
Srauto tekėjimo greitis m3/h. Neigiamas greitis rodomas „-„.
Pvz. srautas 0,98 m3/h
(11)
Kodo klaida
Fb 43 >
Kodo klaida dega tik esant klaidai. Kiekvienas ženklas simbolizuoja skirtingą klaidą.
(12)
Klaida
Error >
Ekrane užsidegus „Error“ skaitiklis turi būti keičiamas.
(13)
Klaidos data
E > 24.12.06
Ekranas rodo klaidos atsiradimo datą.

 

Ekranas statistiniame 2 lygyje rodo naudojimo vertes per paskutinius 13 mėn.

 

(14)
Mėnesinis dydis
> 172,1
Ekranas rodo alternatyvią sunaudotą energiją
 
Paskutinė mėnesio diena
> 31.03.06
Paskutinė mėnesio diena

 

Ekrane esančios rodyklės rodo srauto kryptį.
 

Klaidų pranešimai

Šilumos skaitiklis kontroliuoja pats save ir gali parodyti nustatytas klaidas.

 

Klaida
Priežastis
Taisymas
F : 0
neteisinga srauto kryptis
Patikrinti montavimą, cirkuliacinio siurblio darbą
F : 1
Įtekančio srauto T oC žemesnė negu grįžtančio ar T> nei matavimo ribos
Patikrinti ar šilumos skaitiklis ir T oC daviklis sumontuoti teisingai
F : 2
Baterijos darbo pabaiga
Pakeisti bateriją
F : 3
Techninė klaida
Patikrinti ar nepažeistas daviklio laidas ar skaičiavimo mechanizmas
F : 4
Skaitiklio gedimas
Perduoti skaitiklį taisymui.
F : 6
Matavimo T oC ant įtekančio srauto klaida
Patikrinti temperatūros daviklį ir laidą.
Perduoti skaitiklį taisymui
F : 7
Trumpas sujungimas T oC matavime ant įtekančio srauto
Patikrinti temperatūros daviklį ir laidą.
Perduoti skaitiklį taisymui
F : 8
Matavimo T oC ant grįžtančio srauto klaida
Patikrinti temperatūros daviklį ir laidą.
Perduoti skaitiklį taisymui
F : 9
Trumpas sujungimas T oC matavime ant grįžtančio srauto
Patikrinti temperatūros daviklį ir laidą.
Perduoti skaitiklį taisymui
F: C
Viršytas mėnesinis M-Bus jungties rodmuo
Koreguoti mėnesio rodiklį
F : d
Per didelis tekėjimo srautas (daugiau nei 4xQp)
Patikrinti skaitiklio montavimo sąlygas

Montavimo taisyklės

· Prietaiso montavimas vykdomas kvalifikuoto personalo pagal techninių normų DIN 1988 ir DIN 4713, Nr.4 dalies reikalavimus
· Privaloma laikytis nustatytų vietinių šilumos skaitiklių naudojimo reikalavimų
· Skaitiklio montavimui parenkama sausa, gerai prieinama vieta, leidžianti lengvai perskaityti duomenis. Aplinkos temperatūra neturi viršyti 55oC.
· Rekomenduojama horizontali prietaiso montavimo padėtis (ciferblatas viršuje). Tačiau galimas ir vertikalus skaitiklio montavimas.
· Šilumos energijos skaitiklį rekomenduojama montuoti tarp dviejų uždarymo ventilių. Nuo matuoklio prieš vandens tekėjimo kryptį būtinas 15-20cm tiesių atkarpų atstumas.
 
 
 
 
· Prieš montuojant skaitiklius šildymo sistemos vamzdynas privalo būti praplautas.
· Montuojant skaitiklius būtina atsižvelgti į srovės kryptį (rodyklė ant korpuso).
· Pa montavimo darbų visa linija privalo būti hidrauliškai išbandyta.
· Skaičiuoklių sujungimai, temperatūros jutikliai privalo būti užplombuoti.
· Vamzdžio dalis, kurioje įmontuoti temperatūros jutikliai turi būti izoliuoti.
 
 

 

Debitas qp (m3/h)
Diametras
l1
l2
l3
h1
h2
Pakavimas vnt.
Užsakymo Nr.
0,6
DN 15
110
224
65
54
86
1
1278601
1,5
DN 15
110
224
65
54
86
1
1278601
2,5
DN 20
130
266
76
61
89
1
1278611
Skaitiklio remonto metu arba šildymo sistemos praplovimo metu į skaitiklio vietą montuojamas specialus intarpas (žr. montavimo brėžinį).
 
 
 
 
 
 
Tipinė slėgio kitimo kreivė
 
 
 
Δp – slėgio nuostoliai (bar)
Q – pratekančio srauto debitas m3/h